Pythia of Suburbia No. 4
Pythia of Suburbia No. 4
Collage on Wood
8 x 8
2014